doorgeen Familie geschiedenis

Genealogie is als verstoppertje spelen: iedereen verstopt zich… en wij maar zoeken!

Voorlopige opmaak!

1ste druk zal beschikbaar zijn oktober 2024.

Voorlopige opmaak!

1ste druk zal beschikbaar zijn oktober 2024.

1ste druk beschikbaar sinds december 2022.

2de druk beschikbaar december 2024.

Familie geschiedenis

De geschiedenis van een familie is die van een levende gemeenschap, van mensen en opeenvolgende generaties. Ze is geen relaas over gebouwen of beeldhouwwerken of opeengestapeld letterkundig archief, of kunst die zichtbaar, tastbaar en genietbaar blijft.

De geschiedenis van een familie, dat zijn mensen die zich een leven lang affirmeren omdat ze in zichzelf een erfenis dragen die hen boven de middelmaat optilt.

Hun kunst, dat zijn de klanken waarmee ze het contact leggen met hun evenmens die, evenals zij, behoefte heeft aan de vlucht uit de alledaagsheid. De mens is de glimlach, de goeiedag en de handdruk in een familie.

Vastleggen van onze familienamen


Onze familienamen zijn officieel vastgelegd in de Franse tijd: in België gebeurde dat in 1795, in Nederland in 1811. Sindsdien kan er, tenzij om gewichtige redenen, niets meer aan de spelling van de namen gewijzigd worden en kunnen er ook geen nieuwe namen meer worden gevormd.

 

Ik werk aan de Families: Blomme-Vanneste & Desmet-Busschaert

Vragen over deze families zijn altijd welkom via contact formulier

“Mijn vrouw noemt begraafplaatsen voorouderakkers.”